Producten

Processing and Recycling Equipment

Producten voor de afvalverwerkende sector

Afval heeft een economische waarde, mits het op een effectieve manier gescheiden kan worden in bruikbare grondstoffen. KST247 heeft de kennis, de ideeën, de ervaring en de middelen om dit te realiseren. Voor veel nationale, en voor een groeiend aantal internationale klanten hebben we afvalscheidingsinstallaties gemonteerd en opgestart. Daarnaast leveren we ook losse componenten, zoals onder andere onderstaande: – Advance return separation schifter – Doseerbunker – Transportbanden – Trommelzeven – Triltafels – Magneten – Koprolmagneten – Sorteercabines – Las- en constructiewerk

Advance Return Separation Schifter

Deze kan worden ingezet voor taloze doeleinden in de afvalverwerkende sector. Voordelen ten opzichte van bestaande windschifters, is het verkrijgen van een nog beter resultaat in de lichte fractie en of de zware fractie. Tevens kan de separatie schifter worden ingezet als lange delen scheider.

Bijgevoegde afbeelding van de KST247 – Advance Retrun Separation Schifter zijn beschermd en mogen dan ook niet zonder toestemming gebruikt worden door derden.

Windschifter

Ook voor standaard windschifters voor een scheiding tussen uw lichte en zware fractie van uw afval bent u bij KST247 aan het juiste adres. Deze machines zijn geschikt voor bandbreedtes 800/1000/1200/1400 mm en toepasbaar voor:

– Bouw en sloop afval – Huishoudelijk afval – Industrieel afval – Houtverwerkende industrie – Compost verwerking De grote voordelen van onze machines zijn een hoge capaciteit, kwaliteit, eenvoudige bediening, meervoudig instelbaar, modulair dus makkelijk ergens in een bestaande lijn tussen te bouwen en dat alles tegen een scherpe prijs!

Doseerbunker

Een correcte dimensionering van een doseerbunker is van cruciaal belang voor de juiste werking van de achterliggende verwerkingsinstallatie. Een onjuiste toevoer van producten heeft grote gevolgen en verstoort de goede werking. Gevolgen kunnen zijn opstoppingen, onregelmatige werking, als ook het onderbenutten van de installatie en bijgevolg een drastisch verlies van rendement.

Transportbanden

Een transportband passen we in nagenoeg elke oplossing voor de recycling of bulk handling industrie toe. Deze bandtransporteur is een gebruikelijke methode voor continu en voordelig transport.

Trommelzeven

Trommelzeven worden gebruikt voor het voorsorteren, sorteren in fracties van verschillende groottes van diverse soorten afval. Afhankelijk van uw problematiek en toepassing. We beschouwen dit dan ook als een kern component van de afvalscheidingsinstallatie. KST247 ontwerpt trommelzeven die niet alleen kunnen variëren in lengte en diameter, maar ook in vormgeving afgestemd op het te verwerken product.

De voordelen van KST247 trommelzeven in het recycling proces zijn beschreven in verschillende factoren: – Minder geluidsoverlast door afgedraaide loopvlakken – Verschillende perforaties voor de fracties mogelijk – Centrale smering – Slijtvast materiaal zeef oppervlak – Diverse afmetingen leverbaar – Minder slijtage door afgedraaide loopvlakken – Grote flexibiliteit – Verschillende zeeffracties in verschillende groottes – Toegankelijk – Hoge capaciteit
Afbeelding van een trommelzeef - vooraanzicht

Magneten

Permanente en elektro bovenbandmagneten worden hangend boven een transportband gemonteerd en trekken ijzerdelen uit de onderliggende materiaalstroom. Een permanente magneet is in de meeste gevallen zowel technisch als economisch een gunstige keuze. Deze magneet spaart elektriciteit en is daarmee minder belastend voor het milieu. Een electro bovenbandmagneet is zwaarder en krachtiger dan de permanente uitvoering en meer geschikt voor het verwijderen van zeer grove fracties. Bovendien kan hij uitgeschakeld worden wat reiniging vereenvoudigt.

Koprol magneten

Een koprolmagneet is een magneetrol in een bandtransporteur, meestal als vervanging van de bestaande aandrijfrol. De combinatie bovenbandmagneet / koprol is de meest ideale. Een bovenbandmagneet creëert een mooie, schone en waardevolle ijzer-schrootfractie. Door toevoeging van een koprolmagneet aan het proces, kunnen kleine ijzerdelen, waaronder ijzerdelen met een moeilijke vorm (spijkers schroeven bouten en moeren) goed uit de stroom worden gescheiden.

Sorteercabines

Handmatig sorteren van afval gebeurt aan een sorteerband in een sorteercabine. Sorteercabines zijn voorzien van overdruk waardoor het risico op inademing van (fijn)stof, kwartsstof en houtstof aanzienlijk wordt verminderd. Het stof dat in de hal vrijkomt bij uitstorten van het afval of bij overstorten van afval van de ene op de andere band kan immers door de overdruk niet in de sorteercabine terecht komen. Met deze technische maatregel wordt de ergonomische inrichting van werkplekken aan de sorteerband verbeterd en de inademing van stof (stofblootstelling) verminderd.

Las- en constructiewerk

Lassen is een verbindingstechniek om materialen te verbinden door middel van warmte. Deze verbindingstechniek wordt met name in de metaalbewerking en werktuigbouwkunde gebruikt. Lassen zorgt voor continuïteit tussen de te verbinden delen, waardoor een krachtige constructie ontstaat. Deze methode passen we veelal toe om onze machines te voorzien van een ondersteuning en om uw machine te voorzien van bordessen en trappen.

Producten voor het zuiveren van industrieel afvalwater

Water dat in de industriële sector wordt gebruikt moet na het proces gezuiverd worden. Op deze manier kan het water schoon worden afgevoerd en eventueel worden hergebruikt. Het hergebruiken van dit gezuiverde water is een duurzame oplossing.

KST247 heeft jarenlange ervaring op het gebied van industriële afvalwaterzuivering. En kan hierdoor op de juiste manier samenkomen tot een passende oplossing voor uw afvalwater. Hierbij hebben we een aantal producten die wij kunnen maken, die hieronder toegelicht worden: – Flotatie unit – Flocculator fysisch / Chemische voorbehandeling – Ontwateringspers

Flotatie unit

De werking flotatie unit wordt ook wel ‘Dissolved Air Flotation’ of ‘DAF’ genoemd. Dit is een grote bak, meestal gemaakt van RVS 304. Indien het afvalwater een lage pH en/of een hoog zout of zuur gehalte heeft wordt ook wel het duurdere RVS 316 toegepast. De hoofdcomponenten van de flotatie-unit zijn het schrapersysteem en het recirculatiesysteem

Flocculator fysisch / Chemische voorbehandeling

Wanneer er een hoger rendement van de voorbehandeling wordt geëist, bijvoorbeeld door strengere lozingseisen door het waterschap, wordt coagulatie/flocculatie toegepast. Hierbij wordt het afvalwater voordat het de flotatie-unit binnenkomt door een flocculator of buisflocculator gestuurd.

Ontwateringspers

Het transportgedeelte de werking van de ontwateringspers mondt uit in een perssectie voorzien van een geperforeerde korf. De spiraal is hierbij zodanig ingekort dat het natte medium in de perssectie wordt gecomprimeerd tot een prop. Door de drukopbouw tijdens de propvorming wordt tegelijkertijd het natte medium ontwaterd. De tegendruk is hierbij instelbaar door het open uiteinde van de pers te voorzien van een instelbare klep.

Producten voor voedselverwerkende industrie

Hierbij hebben we een aantal producten die wij kunnen maken, die hieronder toegelicht worden: – Bordessen en trappen – Food proccessing – Onderhoud in slachttechniek – Assistentie technische diensten – RVS maatwerk – Machinebouw

Bordessen en trappen

In de food industrie is het gebruikelijk dat machines en installaties makkelijk bereikbaar zijn met vaste of verrijdbare bordessen. KST247 beschikt over een geschikt machine park en de bijbehorende materialen om deze geheel volgens eisen en wensen van de klant te produceren. Bordessen worden vaak vervaardigd uit RVS, vraag naar de mogelijkheden voor uw moeilijkheidsgraad.

Food proccessing

Het kan daarbij gaan om een volledige installatie, maar ook kleinere onderdelen zoals conveyors, besturingssystemen en transportbanden. Bij het ontwerp, de ontwikkeling, installatie en inbedrijfstelling werken we nauw samen met onze klanten en proberen de wensen zo optimaal mogelijk in te vullen. Hierbij komen alle aspecten aan bod: kwaliteit, hygiëne, voedselveiligheid.

Onderhoud in slachttechniek

Ook voor de machines in de slachttechniek, bieden wij onderhoud aan.

Assistentie technische diensten

Grotere ondernemingen beschikken veelal over een eigen Technische Dienst. Op bepaalde momenten in het jaar kan er een capaciteitstekort zijn. Denk daarbij aan ziekte van medewerkers, aan de vakantieperiode of wanneer er een groot onderhoud aan machines nodig is.

KST247 kan u onder andere bij het volgende ondersteunen: – Overname storingsdiensten – Onderhoud aan machines – Projectbegeleiding – Revisiewerkzaamheden – Verhuizingen – Las- en constructie werk – Draai- en freeswerk

RVS maatwerk

Ook voor roestvrijstaal maatwerk bent u bij ons aan het juiste adres.

Machinebouw

Vakkundigheid, efficiëntie en klantgerichtheid zijn erg belangrijk binnen machinebouw van KST247 om een project naar alle tevredenheid uit te kunnen voeren.

Onze eigen engineeringsafdeling is in staat het ontwerp duidelijk en gestructureerd op te zetten middels 3D modellering. Ook is er een ruime ervaring aanwezig in 2D AutoCad en 3D. We zijn lid van de Metaalunie. Daarnaast zijn onze monteurs in het bezit van VCA en beschikken ze over de kennis van de juiste vakbekwaamheid.
Afbeelding van een trommelzeef - vooraanzicht